| < Marzec 2006 > |
Pn Wt Śr Cz Pt So N
    1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31    
Add to Technorati Favorites .
czwartek, 30 marca 2006
Obowiązkowa religia lub etyka - za czy przeciw ?

Wczorajsze obrady Komisji Wspólnej Przedstawicieli Rządu RP i Episkopatu Polski skupiły się wokół wprowadzenia obowiązkowego nauczania w szkołach religii lub etyki. Do tej pory obydwa przedmioty były nieobowiązkowe, a uczęszczać na nie mogły osoby, które miały takie życzenie.

Wprowadzenie obowiązkowego nauczania tych przedmiotów jest dość rewolucyjnym rozwiązaniem, które spotka na swojej drodze wielu zwolenników jak i przeciwników. Zapewne podniosą się głosy, które owe rozwiązanie uznają za niedopuszczalne i sprzeczne z charakterem świeckiego państwa.

Alternatywą dla lekcji religii staną się lekcje etyki, więc niema tu mowy o przymusie i faworyzowaniu jednej religii – dla przypomnienia należy dodać, że lekcje religii, to nie tylko lekcje dotyczące nauki Kościoła Katolickiego, ale również innych wyznań, które mają uregulowane stosunki prawne z państwem.

Znaczną większość w Polskich szkołach stanowią uczniowie wyznania rzymsko katolickiego. Jednaka o bok nich znajdują się uczniowie innych wyznań, jak i uczniowie, którzy nie wyznają żadnej wiary – to właśnie dla nich przewidziane będą lekcje etyki.

Warto również zastanowić się nad wprowadzeniem rozwiązania, które ułatwi naukę religii uczniom, którzy nie są wyznania rzymsko katolickiego, a którzy stanowią znaczną mniejszość wyznaniową w danej szkole. Dla nich alternatywnym rozwiązaniem powinny stać się lekcje religii prowadzone przy związkach wyznaniowych, do których należą dani uczniowie .

Wspólnym mianownikiem lekcji religii katolickiej, innych religii i etyki powinna stać się przynajmniej jedna lekcja realizowana w ramach przedmiotu dotycząca poszanowania innych wyznań i światopoglądów.

-skomentuj-

środa, 29 marca 2006
Minister Prezydenta atakuje kard.Dziwisza

Zadziwił mnie atak, jaki Kancelaria Prezydenta skierowała na osobę kardynała Dziwisza, który wyraził swoje zdanie na temat majowych wyborów, które mogłyby stanowić przeszkodę dla majowej pielgrzymki papieża do Polski. Szef Kancelarii Prezydenta powiedział w TVN24 :

 

-Wszyscy jesteśmy wsłuchani w to, co mówi kardynał Dziwisz, i w to, co mówi ksiądz prymas Józef Glemp, ale też proszę nie wprowadzać takiego quasi-terroru, że jeden kardynał będzie decydował o przyszłości politycznej Polski. Nie, o przyszłości będą decydowali Polacy -

 

Kancelaria Prezydenta znalazła sobie nowego wroga politycznego, który wypowiadając się w sprawie pielgrzymki usiłuje przemycić opinii publicznej przesłanie, jakoby wybory były niepotrzebne, do tego wysługuje się papieską pielgrzymką, aby poprzeć tym własny polityczny pogląd.

 

Prezydencki minister stwierdził, że papież przybędzie do Polski na prezydenckie zaproszenie, zapominając o tym, że to kościół wystosował pierwsze zaproszenie do Ojca Świętego, aby ten odwiedził nasz kraj.

 

Wydaje się również, ze kancelaria zapomniała o jednym podstawowym fakcie sugerując „mieszanie” się kardynała Dziwisza do polityki – to właśnie ten „jeden kardynał” towarzyszył Janowi Pawłowi II we wszystkich pielgrzymkach, które odbył Ojciec Święty, więc, kto inny, jak nie kardynał Dziwisz wie, co może stać się przeszkodą do wizyty Ojca Świętego?

 

Szkoda, że Kancelarii Prezydenta nie przeszkadza mieszanie się do polityki jednego ojca dyrektora z Torunia, który o przeszłości i przyszłości politycznej w kraju nie jeden raz decydował – z ta różnicą, że robił to po myśli Prawa I Sprawiedliwości.

-Skomentuj-

wtorek, 28 marca 2006
Przygotujmy się duchowo do wizyty Ojca Świętego w naszym kraju

            Polscy biskupi skierowali do wiernych list , który zostanie odczytany we wszystkich kościołach w kraju 30 kwietnia 2006 roku. List dotyczy majowej pielgrzymki papieża do Polski. List ma nas przygotować duchowo do wizyty Ojca Świętego. Polscy biskupi w liście tłumaczą nam sens hasał pod jakim będzie odbywać się pielgrzymka następcy świętego Piotra - hasłem pielgrzymki Benedykta XVI do Polski są słowa: Trwajcie mocni w wierze (por. 1 Kor 16, 13). W swej pierwszej Encyklice Deus caritas est Ojciec Święty napisał: „Wiara jest światłem – w gruncie rzeczy jedynym – które wciąż na nowo rozprasza mroki ciemnego świata i daje nam odwagę do życia i działania” (por. n. 39). Trwać mocno w wierze znaczy przeżywać z Bogiem wszystko, co nas spotyka –

           Wierni, którzy spotkają się bezpośrednio i pośrednio z papieżem podczas jego wizyty muszą być do niej odpowiednio przygotowani – powinni pojednać się z Bogiem i przemyśleć swoje dotychczasowe życie, takie przygotowanie umocni naszą wiarę, a to jest główne zadanie, jakie postawił przed sobą Ojciec Święty , w liście czytamy : - Ojciec Święty Benedykt XVI przyjedzie do Polski, by nas umocnić w wierze, taki jest bowiem cel jego pasterskiej posługi. Cel ten nakreślił sam Jezus, mówiąc do Szymona Piotra: „prosiłem za tobą, żeby nie ustała twoja wiara. Ty ze swej strony utwierdzaj twoich braci” (Łk 22, 32).  

List pasterski Episkopatu Polski na III Niedzielę Wielkanocną 2006 roku, przed pielgrzymką Ojca Świętego Benedykta XVI do Polski

- Skomentuj -

Pierwszy Konsystorz BenedyktaXVI

             Pierwszy zwyczajny konsystorz Benedykta XVI już za nami. Nie miał  większego znaczenia dla świeckich wiernych Kościoła Katolickiego. Jego głównym celem, było wręczenie insygniów kardynalskich dla piętnastu nowych purpuratów w tym dla kardynała Dziwisza. Drugim jego celem jak możemy się domyślać ( przeddzień mianowania nowych kardynałów odbyło się tajne posiedzenie senatu kardynałów pod przewodnictwem Ojca Świętego ) było zasięgnięcie przez papieża opinii kardynałów na temat reformy Kurii Rzymskie ( kolegium kardynalskie jest ciałem doradczym Ojca Świętego, którego rady zasięga papież, jednak ostateczne decyzje należą do papieża). Możemy się również domyślać, że papież zasięgnął rady purpuratów w kwestii wieku emerytalnego dla biskupów. Dziś obowiązuje prawo, które mówi, że biskupi po przekroczeniu 75 roku życia, proszę o przeniesienie na emeryturę - Benedykt XVI jest  zwolennikiem wydłużenia wieku emerytalnego do 78 lat. Zapewne papież poruszył kwestie związane ze zdjęciem ekskomuniki nałożonej przez Jana Pawła II na bractwo świętego Piusa – zwane popularnie lefebrystami, którzy nie uznali reform soboru Watykańskiego II. Owoce pierwszego konsystorza zwyczajnego mogą pojawić się już niebawem, wtedy będziemy mogli ze stu procentową pewnością stwierdzić czego dotyczyło tajne spotkanie kardynałów i jak do ich propozycji odniósł się Benedykt XVI.

             Pierwszy zwyczajny konsystorz zwołany przez Benedykta XVI nieco odmienił skład kolegium kardynalskiego i kolegium elektorów ( kardynałowie, którzy nie ukończyli osiemdziesiątego roku życia, mający prawo wyboru nowego papieża i mogą sami zostać wybrani na stolicę Piotrową ) . Obecnie jest 120 kardynałów elektorów - w śród nich znajduje się sześciu kardynałów pochodzenia polskiego : Józef Glemp. Stanisław Dziwisz, Franciszek Macharski, Zenon Grocholewski , Marian Jaworski ( 21 sierpnia 2006 roku ukończy 80 lat ) i Adam Majda [pozostali członkowie kolegium kardynalskiego pochodzenia polskiego] Kolegium Kardynalskie liczy obecnie 193 kardynałów. 6 kardynałów pochodzi z nominacji papieża Pawła VI , 172 kardynałów pochodzi z nominacji Jana Pawła II oraz 15 kardynałów nowo kreowanych przez Benedykta XVI.

         Na konsystorzu obecni byli polscy kardynałowie wchodzący w skład kolegium kardynalskiego, a więc również kardynałowie, którzy nie są już elektorami. Konsystorz głównie skupił się wokół osoby kardynała Stanisława Dziwisza, którego pobyt w Watykanie i Rzymie był bardzo pracowity, a zakończył się wspólnym obiadem z Ojcem Świętym Benedyktem XVI, który zaprosił również kardynała Franciszka Macharskiego i kardynała Mariana Jaworskiego na niedzielny obiad.

piątek, 24 marca 2006
Kardynałowie z Polski

Kardynał Józef GlempObecny Prymas Polski . Członek kolegium kardynalskiego . Elektor biorący udział w konklawe do dnia 18 grudnia 2009 roku – w tym dniu skończy 80 lat co będzie równoznaczne z utratą możliwości brania udziału w konklawe i wyboru nowego papieża.

Kardynał Henryk Gulbinowiczczłonek kolegium kardynalskiego. W dniu 17 października 2003 roku skończył 80 lat i utracił możliwość uczestniczenia w konklawe. Emerytowany metropolita Wrocławski.

Kardynał Franciszek Macharski – członek kolegium kardynalskiego. Do dnia 20 maja 2007 roku ma prawo udziału w konklawe i wyboru nowego papieża. Emerytowany Metropolita krakowski, którego zastąpił kardynał Dziwisz.

Kardynał Stanisław Dziwisz – członek kolegium kardynalskiego. Do dnia 27 kwietnia 2019 roku ma prawo udziału w konklawe i wyboru nowego papieża. Były sekretarz osobisty sł. Bożego Jana Pawła II.

Kardynał Stanisław Nagy – ksiądz sercanin. Wyniesiony do godności kardynalskiej w 2003 roku przez papieża Jana Pawła II. Członek kolegium kardynalskiego bez prawa udziału w konklawe z racji osiągniętego wieku.

Kardynał Marian Jaworski – członek kolegium kardynalskiego. Do 21 sierpnia 2006 roku ma prawo udziału w konklawe i wyboru nowego papieża. Obecnie jest metropolitą Lwowa . Przebywa na Ukrainie .

Kardynał Zenon Grocholewski – Członek kolegium kardynalskiego. Do dnia 11 października 2019 roku ma prawo udziału w konklawe i wyboru nowego papieża. Obecnie prefekt Watykańskiej kongregacji  ds. Wychowania Katolickiego jest Wielkim Kanclerzem Papieskiego Uniwersytetu Gregoriańskiego i Papieskiego Instytutu Biblijnego. Przebywa w Watykanie

Kardynał Andrzej Deskurt – członek kolegium kardynalskiego. Z racji wieku nie posiadający uprawnień elektora . Przebywa w Watykanie . Przez szereg lat stał na czele Papieskiej Rady ds. Środków Społecznego Przekazu jako jej przewodniczący. Jest członkiem Kongregacji Spraw Kanonizacyjnych, Kongregacji ds. Kultu Bożego i Dyscypliny Sakramentów, Papieskiej Rady ds. Duszpasterstwa Służby Zdrowia, Papieskiej Komisji ds. Państwa Watykańskiego i pełni funkcję prezesa Papieskiej Akademii Niepokalanej.

Kardynał Adam Kozłowiecki – jeden z najstarszych członków kolegium kardynalskiego w kwietniu 2006 roku skończy 95 lat – z racji wieku nie jest elektorem. Pierwszy arcybiskup Lusaki (Afryka) , gdzie nadal przebywa . Więzień obozu koncentracyjnego w Oświęcimiu i Dachau.

Kardynał Kazimierz Świątek – członek kolegium kardynalskiego. Z racji wieku utracił uprawnienia elektora. Przebywa na Białorusi, gdzie był metropolitą mińsko-mohylewskim.

Kardynał Kazimierz Szoka – członek kolegium kardynalskiego bez uprawnień elektorskich. Przebywa w Watykanie . W latach 1981 do 1990 był metropolitą Detroit. Kreowany kardynałem 28 czerwca 1988. Obecnie jest gubernatorem Państwa Watykańskiego, a także członkiem kilku kongregacji

Kardynał Adam Majda – członek kolegium kardynalskiego do 2010 roku posiada prawo elektora. Jest metropolitą Detroit w stanie Michigan. Kardynałem został kreowany 26 listopada 1994 roku. Jest członkiem watykańskiej Kongregacji ds. Duchowieństwa oraz Rady Emigrantów i Internowanych.

 
1 , 2 , 3